Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Atlantic and Arctic basins lighthouse – coordination activitiesDátum otvorenia: 22. 12. 2021 00:00

Uzávierka: 12. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-05 Atlantic and Arctic basins lighthouse – coordination activities – CSA

Pracovný program pre Mission Ocean, seas and water lighthouses ako centrá a platformy podporujúce vývoj a zavádzanie transformačných inovačných riešení vo všetkých formách – technologických, sociálnych, obchodných, riadiacich, zabezpečujúcich rýchly pokrok smerom k dosiahnutiu cieľov misie a významný vplyv na spoločnosť v povodí riek a morských oblastiach prostredníctvom vedy a techniky. Lighthouse misie by mal dodržiavať Lighthouse implementation charter ako politický záväzok členských štátov/asociovaných krajín a regiónov realizovať ciele majáka.

Návrhy v rámci tejto témy spoja dopĺňajúce sa verejné a/alebo súkromné organizácie a siete a integrujú heterogénne odborné znalosti na podporu zavádzania lighthouse v oblastiach Atlantického a Arktického mora a poskytnú široké portfólio služieb zabezpečujúcich vývoj a zavádzanie inovačných riešení na dosiahnutie cieľov misie Oceán, moria a vody v oblasti majákov.

Pre viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nakh