Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Atlantic and Arctic basin lighthouse – restoration of marine and coastal ecosystems and increased climate resilienceDátum otvorenia: 22. 12. 2021 00:00

Uzávierka: 12. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-03 Atlantic and Arctic basin lighthouse – restoration of marine and coastal ecosystems and increased climate resilience – IA

Návrhy je potrebné zamerať na

  • obnovu morských ekosystémov vo veľkom rozsahu znížením tlakov (napr. z rybolovu, znečistenia, ťažby, prekážok a iných ľudských činností),
  • uplatňovanie riadenia založeného na ekosystémoch,
  • prírodné a stavebné opatrenia na obnovu prírody zvyšujúce odolnosť voči zmene klímy a zmierňovanie jej vplyvov
  • iné účinné lokálne prispôsobené opatrenia na obnovu

Návrhy by mali prezentovať systémové prístupy k riešeniam.

Pre viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nakh