Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

2nd EIT Manufacturing Call 2023 for Innovation, Education and Business Creation proposalsDátum otvorenia: 09. 09. 2022 00:00

Uzávierka: 10. 11. 2022 00:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
EIT Manufacturing vyhlásil tento rok už druhú veľkú výzvu na podávanie projektových návrhov v oblasti inovácií, vzdelávania a podpory biznisu.

EIT Manufacturing hľadá projekty a organizácie pripravené transformovať európsku výrobu a splniť globálne požiadavky súčasných a budúcich generácií dosiahnutím:

  •     Flexible Production Systems for Competitive Manufacturing
  •     Low Environmental Footprint Systems & Circular Economy for Green Manufacturing
  •     Digital & Collaborative Solutions for Innovative Manufacturing Ecosystems
  •     Human-machine co-working for socially sustainable manufacturing

Projektové návrhy je možné podávať v oblasti inovácií, vzdelávania alebo podpory biznisu.

Do projektových návrhov sa môžu zapájať organizácie, ktoré sú oprávnené na participáciu v programe Horizont Európa. Informácie o členských poplatkoch v rámci EIT Manufacturing pri rôznych kategóriách členstva nájdete v dokumentoch k výzve.

Výzva na podávanie projektových návrhov má uzávierku 10.11.2022 19:00 CEST.

Viac informácií a podmienky výzvy 2nd EIT Manufacturing Call 2023

Zdroj: EIT Manufacturing