Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Youth for Science z Tuniska hľadá partnerov

Ponúkame Vám formulár so žiadosťou o partnerstvo z Tuniska. Youth for Science je veľmi aktívna nadácia pracujúca na neformálnom vzdelávaní a popularizácii STEAM (veda, technika, strojárstvo, umenie a matematika). Hľadajú partnerov pre projekt v oblasti vzdelávania SWAFS-11-Science mimo triedy a tiež sa pripoja ku konzorciám.