Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva na hľadanie partnerov pre tému ART-04-2016

Španielsky SME hľadá partnerov do konzorcia pre ART 04. Viac informácií nájdete na v priloženom dokumente.