Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vyjadrenie záujmu pre hosťujúcich výskumných pracovníkov

Potenciálni žiadatelia musia spĺňať podmienky stanovené vo výzve Marie-Sklodowska-Curie-Akcie pre jednotlivé štipendiá.

V termíne na predloženie návrhov do 11/09/2019 výskumník (*) musí spĺňať kritéria uvedené vo výzve.

Viac informácií nájdete v tomto formulári