Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Univerzita Sfax Tunisko hľadá partnerský projekt

Univerzita Sfax Tunisia ponúka svoje odborné znalosti ako partner v projekte pod SWAFS – číslo SwafS-08-2019.

Prečítajte si viac informácií v letáku a kontaktujte priamo.