Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Tri spoločnosti z Francúzska chcú vstúpiť do projektov Horizontu 2020

V prílohe Vám ponúkame 3 formuláre na partnerstvo z Francúzska do výziev oblasti Veda pre spoločnosť a so spoločnosťou (SWAFS):

– „<a href="/wp-content/uploads/buxus/HORIZONT_2020/Partners_Profiles/2018/SwafS_PSF_18_-_Atelier_des_jours_a_venir_-_France.pdf target=“_blank“>L’atelier des Jours à venir“ – by sa chcel integrovať do konzorcia, ktoré pripravuje projekt pre SwafS-02, 09, 14 a / alebo 15. Spoločnosť je v súčasnosti členom konzorcia projektu PERFORM financovaného z programu SwafS prostredníctvom výzvy H2020-SEAC-2014-1.

– <a href=/HORIZONT_2020/Partners_Profiles/2018/SwafS_PSF_18_-_University_of_Angers_-_France.pdf target=“_blank“>Univerzita Angers – plánuje koordinovať návrh projektu k výzve SwafS-09 týkajúci sa rodovej rovnosti.

– „<a href=/HORIZONT_2020/Partners_Profiles/2018/SwafS_PSF_18_-_Sciences_a_l_Ecole_-_France.pdf“ target=“_blank“>Sciences à l’Ecole“ (Veda v škole) ponúka svoje odborné znalosti a chce sa zapojiť do projektu ako partner v projekte SwafS-01.

 

Pozrite si ich partnerské profily a v prípade záujmu sa obraťte priamo na kontaktnú osobu z formulára.