Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spanish Research Group on Respiratory Diseases hľadá partnerov

V prílohe nájdete profil Španielskej výskumnej skupiny pre respiračné choroby zo severnej Barcelony, člen siete Ciberes (http://www.ciberes.org/), ktorá sa zaujíma o účasť na téme:

SC1-BHC-03-2018: Využívanie výsledkov výskumu a aplikačný potenciál ľudského mikrobiómu na personalizovanú predikciu, prevenciu a liečbu chorôb (SC1-BHC-03-2018: Exploiting research outcomes and application potential of the human microbiome for personalised prediction, prevention and treatment of disease).

Všetky informácie a profil nájdete v tomto dokumente.