Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuky z Holandska

Experti z Radboud University majú záujem spolupracovať ako partneri na projekte v oblasti klastra 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť v rámci otvorenej výzvy na témach:

  • The interrelation between social, cultural and political identities, as well as the sense of belonging, and democracies: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-04
  • Gender-roles in extremist movements and their impact on democracy: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-05
  • The role of social economy in addressing social exclusion, providing quality jobs and greater sustainability: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-09
  • Strengthen economic fairness and resilience of active labour market policies and address high unemployment: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-02
  • Effective education and labour market transitions of young people: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01
  • Policy recommendations from socio-economic impacts of loneliness in Europe: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-01
  • Minimise costs and maximise benefits of job creation and job destruction: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-03

Ponuky na spoluprácu v Destinácii 1 a Destinácii 3.

V prípade záujmu o konzultáciu v oblasti klastra 2 kontaktujte národný kontaktný bod.

14.11.2023, elz