Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka zo Slovinska

Slovinská firma Pareto d.o.o. pôsobiaca v oblasti IT hľadá projektových partnerov na spoluprácu v rámci výzvy EÚ partnerstva Innovative Health Initiative.

Téma výzvy:

HORIZON-JU-IHI-2022-01-02 Next generation imaging and image-guided diagnosis and therapy for cancer – RIA

Oblasť expertízy: artificial analysis, focussing on deep learning for image quality assessment and correction, predictive modelling

V prípade záujmu sa obráťte priamo na kontakt uvedený v ponuke alebo príslušné NCP.

24.8.2022 mob