Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Turecka

Ezcacibasi Building Products hľadá partnerov na spoluprácu pre nasledujúcu tému v klastri Zdravie:

HORIZON-HLTH-2024-STAYHLTH-01-02-two-stage – Towards a holistic support to children and adolescents’ health and care provisions in an increasingly digital society

Ponúkaná expertíza: end-user activities, such as electronic systems including digital, analog, and sensing parts for the detection of material in a watery environment

V prípade záujmu sa obráťte priamo na kontakt uvedený v ponuke.