Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Turecka

Vedecký tím pre klimatickú zmenu a udržateľnosť Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK – MRC Department of Climate Change and Sustainability), ktorý patrí k vedúcim organizáciam výskumu v oblastiach klimatických zmien, kvality ovzdušia, energetickej účinnosti, čistej produkcie, odpadového manažmentu a nakladania s odpadovými vodami, hľadá partnerov na spoluprácu pre nasledujúce témy v rámci Misie Adaptácia na zmenu klímy:

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01: Development of climate change risk assessments in European regions and communities based on a transparent and harmonised Climate Risk Assessment approach

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-03: Towards asset level modelling of climate risks and adaptation

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05: Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change for climate resilience

Viac informácií o navrhovaných aktivitách a ponuke expertízy výskumných pracovníkov nájdete v priloženom formulári.

V prípade záujmu o spoluprácu, prosím kontaktujte príslušný Národný kontaktný bod.

2.3.2022, mit