Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Talianska pre SMEs

University of Trieste hľadá projektových partnerov na spoluprácu vo výzve HORIZON-MSCA-2021-DN-01. Konzorcium sa zameriava na výskum skupiny proteínov, ktoré sa podieľajú na vzniku nádorov a iných ľudských patologických stavov, a cieľom je nájsť molekuly, ktoré by mohli inhibovať ich aktivitu.

Do konzorcia hľadajú malé a stredné podniky alebo spin-off, s odbornými znalosťami v týchto oblastiach výskumu:

  1. chemical syntesis of libraries of DNA minor groove binders;
  2. high-throuput assays for the discovery of DNA minor groove binders;
  3. high-throuput assays for the discovery of protein-protein interaction inhibitors;
  4. high-throuput assays for the discovery of inhibitors of the functional activity of a protein (transcription factor).

V prípade záujmu kontaktujte priamo kontaktnú osobu vo formulári alebo príslušné NCP.

7.9.2021, zur