Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Talianska

National Institute of Health z Talianska hľadá projektových partnerov na spoluprácu pre nasledujúce témy v rámci misijnej oblasti Rakovina:

HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01: Develop new methods and technologies for cancer screening and early detection – RIA

HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03: Better understanding of the impact of risk factors and health determinants on the development and progression of cancer – RIA

Oblasť expertízy:

  • 3D in vitro models of colorectal and lung cancer (spheroids, organoids)
  • In vivo tumor models (patient-derived xenografts, orthotopic-metastatic xenografts)
  • Mechanisms of therapy resistance
  • Tumor cell quiescence
  • Cancer stem cells
  • Circulating tumor cells

V prípade záujmu sa obráťte priamo na kontakt uvedený v ponuke alebo príslušné NCP.

17.02.2022, mob