Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Malty

Inštitút Systémov Zeme z Maltskej univerzity (Institute of Earth Systems) hľadá partnerov na spoluprácu a ponúka expertízu do pripravovaných projektov HE v rámci nasledovných oblastí výskumu:

  • klimatické zmeny
  • systémy pre modelovanie klímy a simuláciu dopadov klimatických zmien
  • štúdie environmentálnych zmien
  • ekologické dopady zmeny klímy na biotopy
  • entomológia
  • včelárstvo

Viac informácií aj kontakt na partnerov nájdete vo formulári.

2.3.2022, mit