Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Maďarska

Európska výskumná grantová kancelária Korvínovej univerzity v Budapešti (European Research Grant Office of the Corvinus University of Budapest) hľadá vhodných partnerov do pripravovaného projektového návrhu v rámci témy Klastra5 : Klíma, energetika a mobilita:

  • HORIZON-CL5-2024-D3-01-11: AI Testing and Experimentation Facility (TEF) for the energy sector – bringing technology to the market

Viac informácií o ponuke na spoluprácu nájdete v priloženom formulári.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušné NCP na Slovensku.

Pracovný program pre Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita.

V prípade záujmu kontaktujte priamo: judit.fekete@uni-corvinus.hu.

19.12.2023, mit