Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Maďarska

Výskumný ústav HÉTFA aktívne hľadá spoluprácu ako partner v nasledujúcich výzvach:

1. HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-10: Koordinácia politiky na podporu všetkých aspektov inkluzívnych plánov a politík rodovej rovnosti v EVP

2. HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-11: Podpora implementácie inkluzívnych plánov rodovej rovnosti.

Skúsenosti a odbornosť:

HÉTFA so sídlom v Budapešti (Maďarsko) sa špecializuje na analýzu verejnej politiky, ekonomický a sociálny výskum a regionálny a mestský rozvoj. Prvoradým cieľom je pomocou nástrojov z ekonómie, politológie a sociológie zlepšiť pochopenie charakteristík ekonomiky a spoločnosti.

Ďalšie podrobnosti o ústav HÉTFA

Preskúmajte naše súčasné a minulé projekty financované z EÚ na HÉTFA International Cooperation

Inštitúcia má veľký záujem o spoluprácu a ponúka odborné znalosti v oblasti výskumu a rozsiahlu sieť na národnej a medzinárodnej úrovni. Aktuálne sú nadšení z vytvárania synergií pre pripravovaný projekt, ktorý budú koordinovať od januára 2024 (Výzva/téma: HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-10 Support to the implementation of an EU Manifesto for STE(A)M education and research and innovation career paths to tackle gender inequalities in the ERA/ Podpora implementácie Manifestu EÚ pre STE(A)M – kariérne cesty v oblasti vzdelávania a výskumu a inovácií na riešenie rodových nerovností v EVP.

Projekt má názov: „ST(R)E(A)M IT/STREAMOVANIE DIEVČAT A ŽIEN DO STEAM VZDELÁVANIA, INOVÁCIÍ A VÝSKUMU.“

Kľúčové slová: vzdelávanie STEM, prístupy STEAM, vývoj nástrojov, vytváranie sietí, budovanie kapacít mentoringu pedagógov HEIS a STEM, webináre politického dialógu, posilnenie postavenia mladých výskumníčok.

Kontaktná osoba: Dr. Katalin OBORNI – Senior Project Manager & Gender Expert, e-mail: obornikatalin@hetfa.hu.