Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Izraela

Weizmannov výskumný inštitút hľadá formujúce sa konzorcium, v rámci ktorého by sa mohli pripojiť do prípravy návrhov v rámci výziev klastra 6 programu Horizont Európa. Ide o výzvy aktuálne otvorené i plánované. Autori ponuky svojou expertízou reflektujú tri témy v rámci destinácii biodiverzita a klíma, nasledovne:

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-13: Breeding for resilience: focus on root-based traitsPonuka expertízy na stiahnutie

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-07: Protection and sustainable management of forest genetic resources of high interest for biodiversity, climate change adaptation, and forest reproductive materials Ponuka na stiahnutie

HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-05: Forestry -European observatory of climate change impacts and demonstration network of climate smart restoration pilotsPonuka expertízy na stiahnutie

Viac informácií a kontakty nájdete v jednotlivých ponukách.

Zdroj: NCP network, 19.08.2021, nakh