Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Holandska

Inštitút behaviorálnych vied holandskej univerzity Radboud University hľadá konzorciá/partnerov na spoluprácu, ktorí sa zaoberajú témami machine learning, speech patterns, language modeling, electronic health recording.

Záujem o zapojenie do výziev a tém v klastri Zdravie:

  • HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-04: Clinical validation of artificial intelligence solutions for treatment and care – Virtual or embodied agent, AI and dementia
  • HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-two-stage: Trustworthy AI tools to predict the risk of chronic non-communicable diseases and/or their progression
  • HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-03: Innovative tools for use and re-use of health data (in particular electronic health records and/or patient registries)

Bližšie informácie a kontaktné údaje

máj 2021, mob