Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Francúzska

Francúzska spoločnosť ISP System hľadá konzorcium, do ktorého by sa pripojilo ako partner, pre výzvu programu Horizont Európa, klaster 4: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-55 (odkaz) “Photonics Innovation Factory for Europe.

Uzávierka výzvy je 19. 03. 2024.

Pozrite si partnerský formulár. V prípade záujmu kontaktujte priamo kontaktnú osobu z formulára.

14.11. 2024, kas