Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Francúzska

Centrum aplikovaného výskumu IRT Jules Verne má záujmem o spoluprácu pri príprave spoločného projektového návrhu v rámci témy Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita:

Viac o ponuke na spoluprácu nájdete v priloženom formulári.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte príslušné NCP.

12.4.2022, mit