Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Česka

Caritas Česká republika v Mongolsku (Caritas Czech Republic – CCR) hľadá partnerské inštitúcie, mestá, komunity a regióny na nadviazanie spolupráce pri príprave projektového návrhu do témy v rámci Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá:

Tím expertov a manažérov s bohatými skúsenosťami sa zameriava na témy v oblasti manažmentu odpadov, recyklácie, cirkulárnej ekonomiky, klimatických zmien, trvaloudržateľného stavebníctva, lesníctva a energetickej efektívnosti.

Viac informácií o ponuke na spoluprácu a kontakt na českého partnera nájdete vo formulári.

V prípade záujmu o spoluprácu prosím kontaktujte príslušný Národný kontaktný bod.

7.3.2022, mit