Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Belgicka

Spoločnosť OEXPAIR aktívna v oblasti kompozitných materiálov, energetike a leteckom priemysle, spolupracujúca s poprednými spoločnosťami Airbus a Safran hľadá partnerov na spoluprácu v rámci témy klastra 5: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-07-01: Advanced materials for hydrogen storage tanks v rámci Spoločného podniku pre čistý vodík.

Viac o spoločnosti nájdete v ich ponuke.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať príslušné NCP.

23.2.2023, mit