Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Belgicka

Skupina zameraná na rehabilitáciu a onkológiu z University of Antwerp a University of Leuven hľadá projektových partnerov na spoluprácu pre nasledujúcu tému v rámci misijnej oblasti Rakovina:

HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-02: Develop and validate a set of quality of life and patient preference measures for cancer patients and survivors – RIA

Oblasť záujmu

Účasť na koordinácii pracovného balíka zameraného na (ďalší) vývoj a validáciu súboru opatrení na kvalitu života pacientov s rakovinou.V spolupráci s Univerzitnými nemocnicami v Antverpách a Leuvene a ich regionálnou sieťou expertný tím disponuje prístupom k veľkej skupine pacientov s rakovinovým ochorením v Belgicku.

V prípade záujmu sa obráťte priamo na kontakt uvedený v ponuke alebo príslušné NCP.

17.02.2022, mob