Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka švajčiarskeho partnera do výzvy SwafS

Dávame do pozornosti partnerský profil z Ústavu základných škôl na Univerzite aplikovaných vied a umení v severozápadnom Švajčiarsku (FHNW) z dôvodu vyhľadávania partnerov


Inštitút sa plánuje zapojiť do výzvy SwafS-15-2018-2019: Hľadanie a podpora občianskej vedy, a to buď ako koordinátor, alebo ako partner.

Môže poskytnúť praktické vedecké aktivity v oblasti vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj.