Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka spolupráce z Belgicka

NTT Data hľadá partnera do konzorcia – spoločnosť z oblasti vodohospodárskej infraštruktúry. Mala by to byť organizácia, ktorá zodpovedná za čistenie vody a má záujem o testovanie niektorého z riešení projektu.

CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01-04 Securing drinking water quality by protecting water sources against pollution, providing innovative monitoring and treatment solutions and ensuring safe distribution

Termín na predloženie návrhov je 15. február 2022 do 17:00 hod. bruselského času.

Viac informácií nájdete v tomto profile.

Zdroj: NCP Network, 4.2.2022, nakh