Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka partnerstva z Arménska

Polytechnic University of Armenia by sa rada zapojila do výzvv klastra 4 – Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the green deal (HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02).

Výzva je otvorená do 16. 11. 2022.

Viac informácii k projektovému zámeru nájdete v partnerskom formulári.