Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka na spoluprácu v rámci Misie Adaptácia na zmenu klímy

Druhé najväčšie dánske mesto Aarhus ponúka spoluprácu v pozícii „demonstration site“ pre projektový návrh do témy:

  • HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-02: Testing and demonstrating transformative solutions to protect critical infrastructure from climate change, mainstreaming nature-based solutions (uzávierka: 20.9.2023)

Aarhus druhé najväčšie mesto v Dánsku s 350 000 obyvateľmi je jedným zo 100 miest v rámci misie EÚ pre mestá, ktoré sa majú stať klimaticky neutrálnymi do roku 2030. Mesto Aarhus podpísalo chartu Misie Adaptácii na zmenu klímy.

Aarhus je postavený na nízko položenej delte rieky Egå, a preto je v dôsledku súčasných a budúcich klimatických podmienok ohrozený záplavami. Jednou z najviac ohrozených oblastí pozdĺž delty rieky Egå je severná časť mesta Aarhus. Táto oblasť je husto osídlená, nízko položená a ohrozená povodňami pri zvýšenom množstve zrážok a extrémnych poveternostných udalostiach. Mesto už vykonalo skríning 1) povodňového rizika z prívalových dažďov a stúpajúcej hladiny mora

2) extrémnych prietrží mračien

3) povodní z potokov/jazierok, resp. stúpajúcej hladiny podzemnej vody (pozri mapu ponuke)

V uplynulých rokoch obec Aarhus spolu s vodárenskou spoločnosťou skúmala, ako môžu riešenia založené na prírode (nature based solutions – NBS) riešiť a zmierniť niektoré z jej výziev v oblasti OZV a stať sa súčasťou dlhodobého plánovania mesta. Nový projekt bude preto nadväzovať na predchádzajúce projekty NBS.

Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente. V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte priamo osoby uvedené vo formulári.

27.3.2023, mit