Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka na partnerstvo z Rakúska pre oblasť Zdravie

V prílohe nájdete opis rakúskej organizácie s odbornými poznatkami v oblasti výskumu v oblasti zdravotníctva (hodnotenie zdravotných výsledkov, ako aj ekonomické dôsledky, plánovanie zdravotnej starostlivosti, posudzovanie zdravotníckych technológií, štatistiky a systematické hodnotenia).
Obzvlášť sa zaujímajú o nasledujúce témy, ale aj o iné témy, v ktorých je potrebná táto odbornosť:

SC1-BHC-16-2018: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) – Scaling-up of evidence-based health interventions at population level for the prevention and management of hypertension and/or diabetes;

SC1-BHC-26-2018: HTA research to support evidence-based healthcare.

Viac informácií aj o kontaktoch nájdete v prílohe.