Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka koordinátora z Francúzska

Francúzsky koordinátor Airbus Cybersecurity, France hľadá 3 partnerov do pripravovaného projektu NOMADS.

Téma: CL5-D6-01-04-Cyber secure and resilient CCAM (CCAM Partnership)

Cieľom projektu je navrhnúť, vyvinúť, validovať kyberneticky odolné prepojené, kolaboratívne a autonómne dopravné systémy. Aktivity budú zamerané na širokú škálu prípadov použitia pre pristávanie v mestských, prímestských a vidieckych oblastiach, ktoré zahŕňajú individuálnu a hromadnú prepravu, kompletné dodávky tovaru, balíkov a poštových zásielok s využitím systémov cestnej, železničnej, námornej, riečnej, leteckej a vesmírnej dopravy.


V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakty vo formulári alebo príslušné NCP.

28.7.2021, rev. 20.8.2021 mit