Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Polytechnická univerzita z Katalánska hľadá partnerov na spoluprácu

Skupina výskumíkov z Polytechnickej katalánskej univerzity zo španielska (Polytechnic University of Catalonia, Group of Architecture and Technolgy) hľadá partnerov na spoluprácu pri príprave spoločných projektov v rámci tém Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita zameraných na energetickú efektívnosť budov a inteligentné siete a budovy:

Viac o ponuke na spoluprácu nájdete v priloženom formulári.

Technologické centrum pre architektúru (GAT), ktoré vykonáva komplexný výskum v oblasti architektonickej technológie, stavebných procesov a materiálov, ako aj energeticky účinných inštalácii, obnoviteľných zdrojov energie a osvetlenia v architektúre má bohatú skúsenosť s implementáciou obdobných projektov podporených z fondov Európskej únie. GAT pracuje na inováciách v oblasti stavebného dizajnu a produktov na úrovni patentov, prototypov, novej výstavby a rekonštrukcií, ako aj strategického plánovania prechodu k nízkouhlíkovej spoločnosti. Výskumný tím má skúsenosti s vývojom a implementáciou metodík analýzy fondu budov z hľadiska zraniteľnosti a energetickej chudoby s cieľom definovať stratégie obnovy.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte príslušné NCP.

28.3.2022, mit