Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerská ponuka z Írska

Oxfam Ireland má záujem o vstup do konzorcia ako partner do výzvy klastra 2, a to konkrétne do výziev:

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-02

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-01

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-03

Prezentácia

V prípade záujmu, kontaktujte priamo kontakt v prezentácii alebo kontaktujte príslušné NCP.