Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerská ponuka z Gruzínska

Národná kancelária Horizontu Európa z Gruzínska funguje ako nadácia, keďže od roku 2021 Gruzínsko podpísalo asociačnú dohodu s Horizontom Európa.

Táto nadácia nadácia oslovuje potenciálnych partnerov, aby sa prihlásili do výziev programu Horizontu Európa na roky 2023-24, konkrétnejšie v oblastiach:

• Hodnotenie výskumu

• Citizen Science

• Otvorená veda

• Výmena osvedčených postupov

• Posilnenie zručností výskumníkov

• Etika výskumu

Gruzínsko je rozširujúca (widening) sa krajina. Preto je pri jeho rozvoji kľúčová úzka spolupráca s dobre rozvinutými inštitúciami. V prípade záujmu kontaktujte priamo: Tamara Gamkrelidze – Deputy Head of the Horizon Europe National Office of Georgia – t.gamkrelidze@rustaveli.org.ge