Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Maďarský think-tank hľadá konzorcium

Maďarský nezávislý think-tank by sa rád pripojil ku konzorciu pre výzvy:

HORIZONT-WIDERA-2022-ERA-01-80 Living Lab pre rodovo citlivé inovácie (RIA)

HORIZONT-WIDERA-2022-ERA-01-81 Podpora implementácie inkluzívnych plánov rodovej rovnosti (CSA)

Viac informácií o think tanku nájdete v priloženom súbore.

V prípade záujmu kontaktujte priamo:

Katalin Oborni, senior projektová manažérka a odborníčka na rodovú otázku obornikatalin@hetfa.hu

Judit Fekete, senior projektová manažérka, feketejudit@hetfa.hu

Luca Koltai, vedúci výskumník, rodový expert, vedúci oddelenia verejnej politiky a hodnotenia dopadu internationaloffice@hetfa.hu