Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

LNE group hľadá partnerov

LNE Group hľadá pre svojho klienta partnerov v oblasti výskumných konzorcií. Spoločnosť hľadajúca partnerov pôsobí na trhu strednej a východnej Európy a je jedným z veľkých hráčov na poli petrochémie.

 Spoločnosť ponúkajúca túto príležitosť má k dispozícií najnovšie výskumné zariadenie na výskum a vývoj v tejto oblasti ako aj samostatné výskumné centrum.

 Klient LNE Group v súčasnosti hľadá príležitosti na pripojenie k už existujúcim konzorciám, v týchto tématických oblastiach:

  • Rafinácia ropy a jej spracovanie do produktov obsahujúcich živicu, lubrikanty, spracované oleje ako aj druhotné produkty
  • Produkcia širokej škály chemikálií a plastov, najmä polypropylénu a polyetylénu s vysokou hustotou

Prezentujúca spoločnosť prejavila záujem najmä o 3 konkrétne výzvy v rámci Horizon2020, a to:

 

SPIRE 03 – 2016: Industrial technologies for the valorisation of European bio-resources into high added value process streams

LCE 08 – 2016/2017: Development of next generation biofuel technologies

NMBP 01 – 2016: Novel hybrid materials for heterogeneous analysis

 

Viac informácií o tejto príležitosti nájdete v tomto dokumente.