Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Koordinátor z Poľska hľadá partnerov do projektu

Poľský koordinátor hľadá záujemcov o spoluprácu do konzorcia v rámci výzvy HORIZON-MSCA-2023-SE-01.

Výzva je aktuálne otvorená. Uzávierku bude mať 28. februára 2024.

Do projektu sú vhodní predovšetkým špecialisti a pracoviská zamerané na:

  • specialists experienced in the extraction of microplastics from various environmental matrices (soil, plants, sewage sludge, organic amendments). Scientists who have analytical skills in this field and the equipment required for analyses. 
  • plant physiologists are able to assess the possible uptake of microplastics and their effects on plant physiology as well as the potential aspect of phytoremediation of MPs 
  • microbiologists specializing in microbiological activity in connection with the potential participation of these organisms in the decomposition of MPs 
  • soil biologists specializing in resident animals in the soil such as earthworms, which are known to ingest MPs. Microplastics could have considerable effects on these animals as well as their excrements. 

Viac o partneroch pripravovaného projektu, ich expertíze a ponuke na spoluprácu nájdete v predstavení koordinátora a zámeru.

V prípade záujmu môžete kontaktovať priamo: monika.jakubus@up.poznan.pl

Podrobnosti o samotnej výzve MSCA Staff Exchanges.

V prípade akýchkoľvek otázok k výzve kontaktujte príslušné NCP na Slovensku

Zdroj: 1. 12. 2023, zur