Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Koordinátor z Grécka hľadá partnerov na spoluprácu

Grécka spoločnosť ktorá pripravuje projektový návrh do témy HORIZON-MISS-2022-CIT-01-01Designing inclusive, safe, affordable and sustainable urban mobility, hľadá nasledovných partnerov do konzorcia:

  • 2 mestá, najlepšie z východnej Európy
  • subjekty, ktoré vyvynuli platformy/softvér v rámci projektov H2020/HE na integráciu so simulátorom, ktorý sa bude v pripravovanom projekte vyvíjať
  • Federácie/inštitúcie a subjekty v minulosti zapojené do projektov H2020/HE s odbornými znalosťami v oblasti mestskej mobility a bezpečnosti cestnej premávky (vyžaduje sa tzv. Letter of support)

Konečný termín na vyjadrenie záujmu je pre prvé dva typy partnerov 19.08.2022 a pre tretí typ partnerov 2.9.2022. V prípade záujmu môžete kontaktovať priamo konzultanta z PRAXI Network z Grécka (Costas Karamanis, karamanis@praxinetwork.gr), ktorý vám sprostredkuje kontakt na gréckeho koordinátora.

Pre viac informácií k ponuke koordinátora, prosím kontaktujte príslušný Národný kontaktný bod.
Viac informácií k misii.

12.8.2022, mit