Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádová výzva pre oblasť Digitalizácie

StandICT.eu 2023 otvára 9. výzvu, ktorá predstavuje príležitosť pre európskych odborníkov, ktorí chcú požiadať o priame financovanie svojich príspevkov medzinárodným organizáciám pre normalizáciu IKT, pracovným skupinám a technickým výborom.

Jednotliví profesionáli a experti, ktorí prispievajú k štandardizácii vo vybraných horizontálnych oblastiach IKT (cloud computing, IoT, 5G, kybernetická bezpečnosť a dáta) alebo v rôznych vertikálnych oblastiach IKT (AI, Industry 4.0, eHealth, kvantové technológie atď.) môžu požiadať až o 10.000 EUR formou priameho financovania na trvanie projektu najviac 6 mesiacov.

Online prihlášky je možné podávať do 15. februára 2023 (17:00 CET).

Viac informácií o výzve

Zdroj: standict.eu, 10.1.2023, top