Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Biodiverzita; klíma; riadenie

Estónska spoločnosť Scapelyse, hľadá možnosť zapojenia sa do konzorcia zaoberajúceho sa nasledovnými témami klastra 6:

  • HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-2: Digital for nature
  • HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-3: Dependence of society and the economy on pollinators
  • HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-4: Biodiversity, economics and finance: Understanding macro-financial risks associated with biodiversity loss
  • HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-8: Conservation and protection of carbon-rich and biodiversity-rich forest ecosystems
  • HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-2-two-stage: Demonstrating the potential of Nature-based Solutions and the New European Bauhaus to contribute to sustainable, inclusive and resilient living spaces and communities
  • HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-4: Land use change and local / regional climate
  • HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-1: Additional activities for the European Partnership for a climate neutral, sustainable and productive Blue Economy
  • HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-5: Customisation/pre-operationalisation of prototypes end-user services in the area Climate Change Adaptation and Mitigation
  • HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-6: Develop innovative applications to support the European Green Deal, building on meteorological satellite data

Spoločnosť sa zaoberá riešeniami v oblasti agregácie dát pre udržateľné posudzovanie.

Viac informácií nájdete v ponuke.

V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte priamo pána Rando Pikner, rando@scapelyse.com

Kontakt: SK NCP

CL6 NCP, 8.1.2024, nakh