Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Do pozornosti dávame ponuku na partnerstvo do konzorcia z Rakúska. Global 2000 sa zaujíma o temy týchto konkrétnych výziev. Viac informácií nájdete v partnerskom profile tejto NGO. V prípade záujmu sa nakontaktujte priamo na instituciu a na kontaktnu osobu uvedenu v profile.


SwafS-23-2020: Grounding RRI in society with a focus on citizen science
– SwafS-24-2020: Science education outside the classroom

– SwafS-27-2020: Hands-on citizen science and
frugal innovation

Global2000 ma mnohé skúsenosti s témou Citizen Science a v projektoch H2020.