Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár: Osvedčenia o finančných výkazoch (CFS) v programe Horizont Európa


Začiatok: 26. 06. 2024 10:00

Koniec: 26. 06. 2024 11:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EK

Miesto konania: online

Odkaz: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event240626.htm#help
Európska komisia pripravila zaujímavý webinár, ktorý sa bude konať online 26. júna 2024 od 10.00 h do 11.30 h. na tému „ Osvedčenia o finančných výkazoch (CFS) v programe Horizont Európa“.

Webinár, ktorý je prednostne určený pre subjekty poskytujúce CFS, ale je vhodný aj pre koordinátorov projektov a príjemcov grantov a špeciálne budú prezentované tieto aspekty:
– Dohodnuté postupy CFS v programe Horizont Európa: nový prístup a hlavné prvky.
– Všeobecné postupy platné pre všetky kategórie nákladov.
– Postupy, ktoré sa majú dodržiavať pri konkrétnych kategóriách nákladov.

Toto osvedčenie (Certificate on the financial statements, CFS) v praxi slúži ako audit prvého stupňa pre projekty Horizont Európa. Tí príjemcovia grantov, ktorí majú výšku grantu 430 tis. € a viac, tak majú povinnosť ho zabezpečiť a vybraný audítor postupuje podľa popisu formulára, ktorý je zverejnený na EU FT portal vo forme šablóny v sekcii Project reporting templates.

Audit a prípravu CFS môžu vykonávať audítori, alebo v prípade verejných organizácií aj primerane kvalifikovaný nezávislý úradník. Projekty s paušálnymi sumami a paušálne sumy projektov MSCA sú od tejto povinnosti oslobodené.

Uvedený seminár je možné sledovať cez You Tube live stream nástroj priamo na webovej stránke Európskej komisie a nie je potrebná registrácia.
Webinár ukončí sekcia otázok a odpovedí.

 

mak, 31.5.2024

Pridať do Google Calendar