Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár k predstaveniu Misie Adaptácia na zmenu klímy


Začiatok: 24. 10. 2022 10:00

Koniec: 24. 10. 2022 12:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Horizon 2020 Green Deal Support Office

Miesto konania: online
Horizon 2020 Green Deal Project Support Office (GD-SO) pripravil ďalší webinár s názvom „Mission on Adaptation to Climate Change“, na ktorom predstaví hlavné aspekty a zameranie Misie Adaptácia na zmenu klímy. Uskutoční sa online dňa 24. októbra 2022 od 10:00-12:00 hod.

Misia zameraná na prispôsobenie sa zmene klímy je konkrétnym prvkom stratégie EÚ na prispôsobenie sa zmene klímy do roku 2021. Nedávno zverejnená správa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) o zmene klímy týkajúca sa vplyvov, adaptácie a zraniteľnosti potvrdzuje potrebu podstatne urýchliť naše úsilie o adaptáciu na zmenu klímy. Misia využíva nový prístup európskej politiky v oblasti výskumu a inovácií zameraný na vplyv na podporu cieľov Európskej zelenej dohody a bude zohrávať dôležitú úlohu pri podpore vykonávania stratégie EÚ na prispôsobenie sa zmene klímy do roku 2021. Investície EÚ a členských štátov do výskumu a inovácií v oblasti adaptácie v uplynulých desaťročiach už prispeli k vytvoreniu riešení. Po ich implementácii vo väčšom rozsahu prispejú k zvýšeniu odolnosti voči zmene klímy.

Cieľom webinára bude predstaviť misiu o adaptácii na zmenu klímy a identifikovať a podporiť synergie s projektom financovaným v rámci výzvy H2020 Green Deal.

Hlavní rečníci webinára:

  • Lead Facilitator, the Horizon 2020 Green Deal Project Support Office’s Climate Change and & Biodiversity Working Group – Richard Smithers (Ricardo Energy & Environment)
  • European Commission representative of the Mission on Adaptation to Climate Change (Sophie Berger, Unit B.3 Climate and Planetary boundaries, DG RTD)
  • Elena Lopez Gunn – Cheney Research Fellow, Leeds University, CEO I-CATALIST.
  • REGILIENCE project coordinator – Guido Schmidt (Fresh Thoughts)
  • TRAnsnational Cooperation on the Missions approach (TRAMI) – Michael Ploder (Joanneum)

Program podujatia:

Čas Bod programu
10.00-10.10 Welcome and introduction Moderator: Richard Smithers, Ricardo Energy and Environment Welcome: Emilie Vandam, DG RTD, European Commission
10.10-10.25 Introduction to the Mission on Adaptation to Climate Change Sophie Berger, unit B.3 Climate and Planetary boundaries, DG RTD
10:25-10:30 Q&A
10.30-10.45 The Mission on Adaptation to Climate Change: Building bridges between science and implementation. Elena López-Gunn, Leeds University, I-CATALIST
10.45-11.00 The Horizon 2020 Green Deal climate adaptation projects: Objectives and contributions to the Mission on Adaptation to Climate Change Guido Schmidt, REGILIENCE project coordinator, Fresh Thoughts
11.00-11.20 Q&A/Open discussion: Synergies between the Mission on Adaptation to Climate Change and the Green Deal Working Groups
11.20-11.35 The TRAMI project: Opportunities for GDC projects collaboration and synergies with other Missions Michael Ploder, Joanneum
11.35-11.55 Q&A/ Open discussion: Opportunities for the Horizon 2020 Green Deal projects to collaborate with other EU Missions
11.55-12.00 Closing words and end of webinar Moderator: Richard Smithers, Ricardo Energy & Environment

Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať

V prípade otázok prosím kontaktujte priamo organizátora podujatia z Horizon 2020 Green Deal Support Office: support@greendealprojects.eu

mit, 18.10.2022

Pridať do Google Calendar