Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár k finančným pravidlám programu Horizont Európa


Začiatok: 26. 05. 2021 09:30

Koniec: 26. 05. 2021 11:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: online
Národná kancelária Horizontu organizovala na online podujatie, ktoré predstavilo zmeny týkajúce sa finančných pravidiel, ktoré prináša nový rámcový program na podporu výskumu a inovácií Horizont Európa.

Podujatie sa uskutočnilo v stredu 26. mája 2021 v čase od 9:30 do 11:30 online formou.

Predbežný program podujatia:

  • Úvod do programu Horizont Európa,
  • rozpočtové kategórie a zmeny, ktoré v nich nastali,
  • vykazovanie a kontrola,
  • personálne a ostatné náklady,
  • subcontracting a náklady,
  • Q&A.

PREZENTÁCIE

Na podujatie bolo potrebné sa vopred registrovať. Otázky bolo možné adresovať aj vopred cez prihlasovací formulár.

Kontaktná osoba: Lucia Dávidová, lucia.davidova@cvtisr.sk

Pridať do Google Calendar