Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Tematický webinár pre klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť


Začiatok: 15. 03. 2021 10:00

Koniec: 15. 03. 2021 11:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)
Národná kancelária Horizontu a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) zorganizovala webinár s názvom „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť v programe Horizont Európa: Nadchádzajúce príležitosti”, ktorý bol zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí ponúkaných v rámci Klastra 2: „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť“ v novom rámcovom programe Horizont Európa (2021-2027).

Venujete sa výskumu a inováciám v oblasti spoločenských a humanitných vied?

Ste z výskumnej inštitúcie či ústavu, vysokej školy alebo ste malý a stredný podnik (SME)?

Pracujete vo verejnej alebo súkromnej organizácii, ktorá sa venuje otázkam demokracie, kultúrneho dedičstva, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, demografie a starnutia populácie, mobility a migrácie, spoločenskej inklúzie a rovnosti či ďalším príbuzným témam?

Potom ste boli cieľovou skupinou tohto webináru, ktorý Vám umožnil dozvedieť sa viac o novom rámcovom programe Horizont Európa, porozumieť pracovnému programu pre tento klaster a získať informácie aj o jeho prvých výzvach. Zverejnenie pracovného programu očakávame v máji 2021.

Podujatie sa uskutočnilo online dňa 15.3.2021 od 10:00 hod. cez platformu webex. Na podujatie bolo potrebné sa vopred zaregistrovať. Deň pred podujatím Vám bol zaslaný odkaz na pripojenie na Vami zaslanú emailovú adresu. Registrácia bola bezplatná.

Program podujatia

Prezentácie:

Predstavenie programu HE a jeho kľúčových noviniek – K. Papanová

Intervenčná logika a rozpočet pracovného programu pre Klaster 2 – M. Bideau Repčíková

Predstavenie nosných tém pracovného programu pre Klaster 2 – K. Šimková

Ako si nájsť partnerov : praktické rady a tipy – K. Šimková

Úvod do systému fungovania programových výborov a systému zastupovania SR v nich – K. Deáková

Pridať do Google Calendar