Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Svetový kongres Manažmentu letovej prevádzky (ATM)


Začiatok: 21. 06. 2022 09:00

Koniec: 23. 06. 2022 17:00

Typ podujatia: Kongres

Miesto konania: Madrid

Štát: Španielsko
Tím „Europe For Aviation“, ktorý tvorí deväť európskych leteckých organizácií pracujúcich na podpore modernizácie, udržateľnosti a odolnosti bezpečného európskeho letectva, sa stretne na tohtoročnom Svetovom kongrese ATM, ktorý sa uskutoční od 21. do 23. júna 2022 v Španielsku, v Madride.

Počas trojdňového kongresu tieto organizácie predvedú, ako môžu vďaka spolupráci dosiahnuť oveľa väčší pokrok pri riešení najnaliehavejších výziev, ktorým čelí letecký priemysel.

Europe for Aviation at 2022 WAC

V stánku Europe For Aviation (č. 595) sa uskutočnia informačné stretnutia, výstavy a ukážky spolupráce medzi európskymi organizáciami v oblasti letectva, ktoré pracujú na implementácii jednotného európskeho neba, konkrétne Európskou komisiou, Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA), Európskou obrannou agentúrou (EDA), EUROCONTROL, EUROCAE, Agentúrou Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA), Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) a Spoločným podnikom SESAR 3 (SESAR JU).

REGISTRUJTE sa na kongres a získajte bezplatný vstup do stánku „Europe for Aviation”.

Zdroj: CINEA, 26.5.2022, mit

Pridať do Google Calendar