Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

SMI2G – Security Mission Information Innovation Group Event


Začiatok: 22. 05. 2024 09:00

Koniec: 23. 05. 2024 17:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: EARTO, SEREN5, EOS, IMG-S, ECSO, CMINE

Miesto konania: Campus Cyber, Paríž

Štát: Francúzsko

Odkaz: https://www.cmine.eu/networks/events/123953
V dňoch 22. – 23.mája 2024 sa bude opäť v Paríži konať  najväčšie networkingové podujatie pre oblasť civilnej bezpečnosti s názvom SMI2G – Security Mission Information & Innovation Group Event. Podujatie určené pre verejný a súkromný sektor, profesionálov a ostatné inštitúcie z oblasti výskumu civilnej bezpečnosti. Aj tohto roku sa bude konať SMI2G – Security Mission Information & Innovation Group Event v Paríži, parížskom centre Campus Cyber.

Podujatie SMI2G už tradične organizuje pracovná skupina EARTO – Výskum bezpečnosti a obrany, sieť SEREN5, EOS, IMG-S, ECSO, CMINE a je podporovaná francúzskym ministerstvom pre výskum a vývoj – Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, za vysokej podpory z centra – Campus Cyber ​​a ENLETS.

SMI2G  podujatie je zamerané na hľadanie a získavanie potencionálnych partnerov do projektu – jednotlivých konzorcií formou predstavenia svojich projektových nápadov, či prevratných myšlienok a nových technológií pre výskumné a inovačné témy formou krátkych prezentácii z oblastí pracovného programu Horizont Európa pre klaster 3 – Civilná bezpečnosť pre spoločnosť.

Na podujatí budú prebiehať aj zaujímavé panelové diskusie s odborníkmi z oblasti bezpečnostného výskumu a tiež budete mať možnosť predstaviť vaše záujmy zo zvolenej oblasti z pracovného programu klastra 3 2023 – 2024 v rámci už známych šiestich výziev na rok 2024.

Registrácia dostupná už len pre plánovanie online stretnutí.

 

 

 

mak

Pridať do Google Calendar