Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prechod Slovenska na inteligentnú a udržateľnú mobilitu


Začiatok: 22. 09. 2022 09:00

Koniec: 22. 09. 2022 17:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Smart Mobility Slovakia

Miesto konania: Bratislava
Združenie Inteligentnej mobility na Slovensku (Smart Mobility Slovakia) organizuje 22. septembra 2022 v priestoroch hotela NH Bratislava Gate One konferenciu zameranú na výzvy a príležitosti inteligentnej mobility na Slovensku. Na konferencii vystúpi aj národný kontaktný bod programu Horizont Európa pre danú oblasť.

Úlohou Združenia je vytvárať podmienky a aktívne pôsobiť v prospech rozvoja inteligentnej mobility na Slovensku, najmä v oblastiach tvorby koncepčných a realizačných postupov a rámcov, ako aj v oblastiach rozvoja a uplatňovania domácich a zahraničných inovácií v podnikateľskom prostredí a v medzinárodných výskumno-inovačných tímoch, vedúcich k inteligentnej mobilite.

Na podujatie je potrebné sa vopred REGISTROVAŤ.

PROGRAM:

08:45 – 09:30     REGISTRÁCIA & RAŇAJKY

09:30 – 10:25       Výzvy a príležitosti inteligentnej mobility na Slovensku/Predstavenie združenia Inteligentná mobilita Slovensko

Európska, národná, dekarbonizačná ainovačná stratégia, opatrenia aukazovatele, svetové trendy voblasti inteligentnej mobility, pripravenosť Slovenska na inteligentnú mobilitu aich výzvy.

Spíkri: Ing. Peter Balík, MA. – generálny riaditeľ Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz – MIRRI SR; Michal Laco – Associate partner CIVITTA Slovakia; Jaakko Rintamäki (FIN) – Fintraffic

10:30 – 11:25        Dostupné finančné nástroje a spôsoby financovania inovácií a digitálnej transformácie

 • Možnosti financovania  vedy, výskumu a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti – Daniel Straka – Úrad Vlády SR
 • Možnosti podpory vedecko-výskumných a inovačných projektov z programu z Horizont Európa – Bc. Mgr. Miroslava Tužinská – CVTI SR; Národný kontaktný bod – Horizont Európa, CVTI SR
 • Možnosti digitálnej transformácie a jej financovania prostredníctvom Európskych centier digitálnych inovácií (EDIH)– Anna Brziaková – Associate Partner CIVITTA Slovakia

11:30 – 12:30          Akcelerácia pri prechode k e-mobilite: trh a automobilový priemysel – panelová diskusia

Odporúčania a vstupy na zrýchlenie k prechodu na bezemisné e-vozidlá, spolupráca medzi samosprávami, štátnym sektorom a priemyslom, popularizácia elektrifikovanej dopravy, zapájanie samospráv k elektrifikácii dopravy, podpora investícií v oblasti prepojenej infraštruktúry a odstraňovanie legislatívnych bariér.

Spíkri: PhDr. Patrik Križanský – SEVA; Mgr. Peter Kremský – poslanec NRSR, Predseda hospodárskeho výboru; Ing. Tomáš Kakula PhD. – MH SR, generálny riaditeľ sekcie konkurencieschopnosti; Ing. Andrej Juris – predseda ÚRSO; Ing. Alexander Matušek – prezident ZAP SR

Panel organizovaný

12:30 – 13:30        OBED

13:30 – 14:30        Priemysel 4.0  – sociálna akceptácia a pripravenosť na autonómnu jazdu a potreba testovacích centier 

 • Identifikácia možných zdrojov financovania pre financovanie testovacieho prostredia konceptov inteligentnej mobilityJozef Géci – KPMG;
 • Širší dopad autonómnej a prepojenej dopravy – WISE-ACT, výsledky Eurobarometer prieskumu  – Nikolas Thomopolous (UK)
 • R&I testovacie centrum pre automotive priemysel – Lóránt Kovács (HU) – ZalaZONE,
 • DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer) testovacie centrum – „Arena del Futuro“Francesco Bettoni (IT) – prezident A35 Brebemi

14:35 – 14:55        Inteligentné mestá a regióny ako ekosystém podpory riešení inteligentnej mobility

 • Prezentácia akčného plánu a prehľad podporných mechanizmov  pre samosprávy aj predpoklady pre udržateľnosť inovatívnych riešení – Ing. Juraj Hošták – riaditeľ odboru inovácií a smart agendy – MIRRI SR

14:55 – 15:15        OBČERSTVENIE 

15:15 – 16:15        Integrácia dopravy a implementovanie smart riešení na regionálnej úrovni

 • Digitálny reštart – smart city riešenia pre lepší život – Mgr. Lukáš Bednár – ANTIK;
 • Nasadenie C-ITS technológii naprieč Európou – Damaris Anna Gruber (AT) – AUSTRIATECH;
 • Dekarbonizácia autobusovej dopravy: Trendy, výzvy a riešeniaIng. Juraj Majera – TIRN technology

16:20 – 16:50       Realizované pilotné projekty v spolupráci MDaV SR s akademickým sektorom

Prezentácia zamerania a výsledkov Proof of Concepts realizovaných Ministerstvom dopravy  a výstavby SR v spolupráci s univerzitami:

 • Využiteľnosť 5G sietí z pohľadu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a inteligentnej mobilitydoc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc SjF STU
 • Otestovanie senzorickej čitateľnosti dopravného značenia vo vytypovaných úsekoch hlavného mesta Slovenskej republiky a vytypovaných úsekoch diaľnic, ciest I., II. a III. triedyIng. Lukáš Šoltés, PhD. – FIIT STU

16:50 – 17:00       Záverečný príhovor

Zdroj: MIRRI, 5.9.2022, mit

Pridať do Google Calendar