Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Podujatie zamerané na zdravotné inovácie a budúcnosť vývoja liekov v EÚ


Začiatok: 15. 11. 2023 09:00

Koniec: 15. 11. 2023 14:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Science Business

Miesto konania: online
Podujatie The S|B Health & Life Sciences Day, organizované Science Business sa uskutoční 15. novembra online a bude slúžiť ako platforma na preskúmanie otázok, ktoré sa týkajú vývoja farmaceutických a medicínskych technológií a budúcnosti vývoja liekov v EÚ. Bude skúmať legislatívu v oblastiach zdravotníctva, výskumu a vývoja. Na konferencii sa zúčastnia prorektori, dekani fakúlt, vedúci pracovníci v oblasti výskumu a vývoja, ktorí dohliadajú na kľúčové projekty a partnerstvá, ako aj kľúčoví predstavitelia z európskych inštitúcií, národných ministerstiev, inovačných agentúr a medzinárodných organizácií.

Podujatie je organizované v kontexte nedávnych udalostí, kedy Európska komisia v apríli tohto roku navrhla komplexnú revíziu farmaceutických právnych predpisov EÚ s cieľom podporiť prostredie priaznivé pre inovácie v oblasti biomedicínskeho výskumu a vývoja liekov.

Táto ambiciózna iniciatíva však vyvolala obavy medzi rôznymi zainteresovanými stranami v oblasti výskumu a vývoja. V návrhoch, ktoré odrážajú kľúčové ponaučenia z obdobia COVID-u, sa uprednostňuje odolnosť a autonómia počas budúcich kríz v zdravotníctve a zároveň sa riešia environmentálne otázky. Medzi zainteresovanými stranami v oblasti výskumu a vývoja však vznikajú obavy z prípadných vedľajších dôsledkov týchto zmien.

Napríklad navrhované zníženie patentovej ochrany EÚ s cieľom zlepšiť prístup pacientov k liekom môže neúmyselne podnecovať farmaceutické spoločnosti, vedcov a investorov, aby uprednostnili iné regióny na vývoj a komercializáciu prelomových inovácií. Táto iniciovaná zmena predstavuje riziko, že časom môže prísť k zníženiu zdrojov na udržanie európskej historickej excelentnosti vo fundamentálnom výskume, v platformách medzinárodnej spolupráce a vedúceho postavenia v celosvetovej vede.

Výsledok týchto návrhov priamo ovplyvní globálne ekosystémy výskumu a vývoja v oblasti farmaceutických a zdravotníckych technológií, čo bude mať vplyv na podnikové investície, plánovanie výroby, rizikový kapitál a prilákanie talentov.

Viac informácií

Registrácia

Tlačová správa

Predbežný program

Zverejnené, 09.10. 2023, slord

Pridať do Google Calendar