Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Národný informačný webinár k EOSC


Začiatok: 07. 12. 2022 10:00

Koniec: 07. 12. 2022 12:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: CVTI SR

Miesto konania: online
Dňa 7. decembra 2022 sa v čase od 10:00 do 12:00 uskutoční webinár zameraný na iniciatívu Eúropskeho cloudu pre otvorenú vedu, ako i na ďalšie témy súvisiace s princípmi otvorenej vedy.

EOSC

Zameranie webinára

  • Oboznámenie sa s princípmi celoeurópskej iniciatívy EOSC, jeho štruktúrou, ako i s aktuálnym stavom vývoja Európskeho cloudu pre otvorenú vedu.
  • Predstavenie Národného plánu pre otvorenú vedu a Akčného plánu.
  • Poukázanie na FAIR dáta ako dôležitého prvku vo vedeckej a publikačnej práci.
  • Praktický návod na vypracovanie Data Management Plan.
  • Predstavenie aktuálnych výziev programu Horizont Európa, ktoré sú relevantné pre výskumné dáta a dátové infraštruktúry.

Program

Iniciatíva Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC)

Na webinári bola predstavená aktuálna a do budúcna relevantná iniciatíva Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC). EOSC nastoľuje v oblasti vedy nový štandard výskumnej i publikačnej činnosti. Umožňuje tiež napredovanie výskumu prostredníctvom uchovávania nadobudnutých dát a ich využitia pre ďalší pokrok vo výskume.

EOSC je úzko previazaný s princípmi otvorenej vedy a FAIR dát. Tieto sú pre ďalší rozvoj vedy, a teda celej spoločnosti, nevyhnutné. Na webinári boli všetky tieto zásady detailnejšie predstavené. Okrem toho, účastníci webinára získali možnosť praktického oboznámenia sa s vypracovaním Data Management Plan, ktorý uvádza, ako sa má s dátami zaobchádzať v procese výskumu i po jeho dokončení. Rovnako boli predstavené aktuálne výzvy programu Horizont Európa zamerané na zlepšovanie výskumných dát a infraštruktúr.

Prezentácie a záznam podujatia

Všetky prezentácie k jednotlivým témam z programu Národného informačného webinára k EOSC, si môžete pozrieť na nasledujúcom linku.

Záznam z podujatia si môžete pozrieť TU.

Cieľom webinára bolo vedeckej komunite, univerzitám, štátnym úradníkom, no i laickej verejnosti priblížiť iniciatívy, ktoré majú a do budúcna vo zvýšenej miere mať budú význam vo vedeckom výskume. Je preto potrebné sa s nimi oboznámiť a včas ich implementovať. Zámerom je vytvoriť na Slovensku EOSC komunitu, ktorá bude predstavovať širšie fórum zainteresovaných osôb a inštitúcií podieľajúcich sa na budovaní a využívaní architektúry EOSC.

Veríme, že spoločne sa nám na Slovensku podarí vybudovať zainteresovanú a aktívnu EOSC komunitu, ktorá prispeje k rozvíjaniu zásad otvorenej vedy na Slovensku.

Zverejnené: 24.11.2022, autor: onz

Pridať do Google Calendar